1. Đua top Bá giả
2. Đua top Bá Vương
Chi tiết các bạn xem tại phần Quản lý tài khoản - > Event
Sự kiện diễn ra liên tục 24/7 - Quà nạp tự động

Lưu ý:
Hệ thống nếu lỗi vui lòng báo ngay cho BQT để fix
Các hành vị trục lợi lỗi sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức
BQT Mu kính báo

View more latest threads same category: