• Ngày đầu các bạn Reset tới Top 1 và + Thêm 10 lần reset in game + 1 lần reset web
  • Thứ 7 Reset 10 lần / 1 ngày + 1 lần reset web
  • Chủ nhật Reset 10 lần / 1 ngày + 1 lần reset webLưu ý:
- Sau khi max reset game, các bạn ra web Reset Đua Top để tham gia quá trình đua top
- Áp dụng cho cả Reset ủy thác , Reset + Reset vip
- Chỉ
Reset ủy thác/ Reset / Reset vip khi bạn đã Max Reset trong game

View more latest threads same category: